Exchange Center

CRC Chemical Holdings Ltd. (Hong Kong)

Office Address: 26 Harbour Road, Wanchai,Hong Kong, China Resources Building, 34th Floor, Room 3409-10 
Phone: (852) 25938248
Fax: (852) 28271572


CRC Chemical Holdings Ltd. (China)

Office Address: Jiangsu Changzhou Xinbei Xinyu Road No.
Postal Code: 213003
Tel: 0519-85177777
Fax: 0519-85100559